27й Міжнародний туристичний салон «Україна» - UITM’2021
6-8 жовтня 2021 • Україна, Київ, МВЦ, Броварський пр-т, 15, павільйон 1

Сателітний рахунок туризму в Україні

news
Рік тому ми поставили собі амбітну ціль – розробити методологію та провести детальний статистичний аналіз у відповідності до міжнародних рекомендацій ЮНВТО по сателітному рахунку туризму, щоб побачити повну, об'єктивну картину впливу сектору туризму на економіку країни. Друзі, це було не легко, але разом ми це зробили! Врешті-решт ми тепер знаємо, що туризм в Україні займає не 1,5% ВВП, а 11,6%.
Сателітний рахунок туризму в Україні
Туристичний барометр України є спробою зібрати докупи усі можливі статистичні дані, що у той чи інший спосіб характеризують туризм і отримані в ході різних державних статистичних спостережень. Усі наведені дані взято з офіційних джерел — Державна служба статистики України, Державна прикордонна служба України, Національний банк України, Державна податкова служба України, головні управління статистики областей України. При побудові сателітного рахунку були використані дані, зібрані в деяких регіонах України під час опитувань, ініційованих структурними підрозділами, уповноваженими з питань розвитку туризму. При підготовці Туристичного барометру враховані особливості національного законодавства та існуючої на даний час інформаційної бази.
 
Така робота вперше в історії України доведена до логічного завершення, тому можемо вважати цей пілотний проект початком епохи адекватних та достовірних даних в туризмі!
 
Розвиток туризму пов’язується із створенням туристичного продукту, розбудовою туристичної інфраструктури, зростанням інвестиційних надходжень, формуванням і зміцненням іміджу території, низкою рішень щодо урбаністичного дизайну, напрямів і форм промоції. І кожне таке рішення потребує надійного інформаційного забезпечення, що ґрунтується на розрахунку й аналізі кількісних індикаторів, в основі яких лежать статистичні дані.
 
Вдосконалення національної системи туристичної статистики, її адаптація до потреб користувачів, переведення на доступну цифрову платформу — ось актуальні для української сфери туризму завдання, вирішення яких дасть можливість краще розуміти ринкові тенденції, відслідковувати закономірності розвитку туризму; враховувати просторові особливості; визначити й оцінити цільові ринки. Зрозуміла та доступна статистика туризму стає підставою для прийняття стратегічних рішень як підприємцями, так і органами державної та місцевої влади, зокрема пов’язаних із інвестуванням або фінансуванням туристичних проектів. Нині національна система статистики туризму характеризується низкою внутрішніх протиріч, що серйозно ускладнює подальше використання даних з метою прийняття стратегічних рішень.
 
Структурно представлений Туристичний барометр України являє собою збірку даних щодо туристичного попиту (потік відвідувачів, кількість розміщених у колективних засобах розміщування, відвідувачі музеїв, пасажиропотік), туристичної пропозиції (зайнятості в галузях туризму, інвестиційної активності, платіжного балансу в галузях, що відносяться до туризму. Видання також містить дані щодо внеску туризму в сукупну пропозицію товарів і послуг в рамках національної / регіональної економіки, отримані на основі методики допоміжного (сателітного) рахунку туризму. Обрахунок цих даних став можливим завдяки інформації, наданій Державною службою статистики України та Управлінням міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації.
 
Принциповою відмінністю цього видання є те, що в ньому застосований новий для української статистики туризму підхід – великі масиви даних структурної статистики щодо кількості суб’єктів господарювання, зайнятості, обсягів реалізованих послуг, доданої вартості і витрат згруповані згідно викладеного у Міжнародних рекомендаціях статистики туризму 2008 року принципу — за видами туристичних продуктів, що дозволяє зробити крок у напрямі розуміння місця туризму в економіці країни.
 
Наразі Туристичний барометр України не містить даних щодо відвідуваності конкретних об’єктів туристичного показу, природоохоронних територій і виставкових заходів; витрат відвідувачів. Ці інформаційні прогалини планується заповнити в найближчому майбутньому.
 
Туристичний барометр призначений для використання фахівцями органів державної та місцевої влади, потенційними інвесторами, представниками бізнесу, наукових організацій та установ, профільних громадських організацій, інших зацікавлених фізичних та юридичних осіб.

Упорядники висловлюють щиру подяку усім, хто доклав зусиль для того, щоб це видання вийшло в світ, особливо відділу туризму Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської області та Управлінню туризму та курортів Херсонської області за плідну співпрацю і практичну допомогу.

National Tourism Organization of Ukraine
висловлює подяку куратору проекту, головному експерту НТОУ з питань статистики туризму – Yulia Zabaldina, а також усім нашим колегам, які взяли участь у роботі над методологією, збором, аналізом і дизайном даних, розробкою електроних дашбордів та формуванням туристичного барометру: Nataliia Roskladka, Andrii Roskladka,Ivan Voin Studio, Віталіна Мартиновська, Vitaliy Perederko, Mykola Shapoval, Наталія Табака та багатьом іншим.
 
Цей проект був реалізований в рамках комплексної підтримки туристичного сектору через
Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України»
 
Детально ознайомитись з аналітикою, документами та електроними дашбордами можна на сайті: http://www.ntoukraine.org/nsts_analytics_ua.html

Методологія Національної системи туристичної статистики: http://www.ntoukraine.org/.../files/NTOU_Statistics_NSTS.pdf

Туристичний барометр України (205 стор. PDF): http://www.ntoukraine.org/.../files/ntou-barometer-2020.pdf

Інфографіка: http://www.ntoukraine.org/.../ntou-barometer-poster-2020.pdf
 
Джерело: https://www.facebook.com/NTOUkraine